Φωτοβολταικά - Φωτοτυπικά - Ταμειακές - Τηλεφωνικά κέντρα - Ζυγιστικά - Συναγερμοί - Υπολογιστές

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

         Η παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

         Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών συμβούλου σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που στοχεύουν την επέκταση τους στην ενέργεια.

         Η ερευνητική δραστηριότητα για την ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων στον ενεργειακό τομέα.

         Η αντιπροσώπευση προϊόντων σχετικών με τον ενεργειακό τομέα.

         Η κατασκευή, η παρακολούθηση της λειτουργίας και η συντήρηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

         Η παροχή λύσεων turn-key, (με το κλειδί στο χέρι), προς τους επενδυτές σε ΑΠΕ.

         Η αγορά αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή εξαιρέσεων για λογαριασμό ενδιαφερομένων σχετικά επενδυτών.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

Copyright 2011 priza.gr